Gratis kurs!

Ung Arena og Rask psykisk helsehjelp holder introkurs om mestring av angst og depresjon for deg mellom 16 og 25 år. Kurset holdes flere ganger i året, og vi starter nye runder i januar 2018 (kl 14:00 – 16:00).

Er du interessert ta kontakt med oss!

Kort vei dit du vil!

I Oslo finnes det mange offentlige, private og frivillige organisasjoner som tilbyr barn og unge aktiviteter og veiledning. Selv om man har mange valg, kan det allikevel være vanskelig å sette igang, oppsøke og  finne frem til det som er det rette stedet for å komme dit man vil.

Ved UngArena trenger du ikke henvisning, du kan bare komme. Eller ringe oss, prøve chatten vår.

Hvis du merker at livet på et område har stoppet opp, og at du ikke kommer videre, så er vi her for å bidra med det vi kan!

UngArena er for oss et hjem. Vi tar av oss på beina når vi går inn, slenger oss i sofaen og er for oss selv, eller med hverandre. Vi ønsker at alle som kommer til oss skal oppleve våre lokaler som et godt sted å komme til. Kankje er det alt noen trenger, å kunne komme til oss å senke skuldrene etter atter en dag.

Samtidig så er vi her om noen trenger noen å snakke med, for de som ønsker det kan de være  anonyme. Det er uforpliktende, men man kan også be om å bli fulgt opp over tid. Vi kan bidra med å få tanker i kaos ned på papir, for å få en oversikt og gjøre det enklere å prioritere og få gjort og fullført en ting av gangen. Vi kan også bli med til steder som man kanskje ikke vil oppsøke alene. Vi har også mulighet til å sette de som kommer med oss i kontakt med og i dialog med andre i hjelpeapparatet.

Det kan være NAV, Barnevern, Psykolog, Lege og hva det måtte være.

 

 

Vi er på nett!

Velkommen til UngArenaOslo!

UngArena er et prosjekt utviklet i samarbeid med Mental Helse, Mental Helse Ungdom og Bydel Gamle Oslo, samt andre aktører som Fylkesmannen og andre organisasjoner som har bidratt med brukermedvirkning.

Ungarena.no vil bli en overordnet side med oversikt over alle sentrene som med tiden vil dukke opp landet rundt.

Det første UngArena senteret er opprettet i Bydel Gamle Oslo. UngArena i bydel Gamle Oslo er byomfattende, det er for alle mellom 12-25 som bor i Oslo. Og deres pårørende/familie/venner.

Med våre hjemmesider ønsker vi å opplyse og være tilgjengelige for de som søker de tjenestene som vi kan tilby!

Gi oss gjerne tilbaemeldinger om hva dere synes om siden i kontaktskjemaet : HER!

De unges brukermedvirkning

Hei 🙂

Jeg heter Christoffer, Ali og jeg jobber på UngArena som erfaringskonsulenter. Jeg tenkte at jeg skulle skrive litt om hva det betyr.

Ali og jeg har siden 2012 jobbet i en organisasjon som heter ID-projektene. Hensikten med den organisasjonen var å fremme at vi ungdommer må få lov til å utvikle vår egen identiet i det tempoet vi selv makter. Det er viktig for ungdom å føle mestring og tilhørighet.

Vi selv opplevde mange vanskeligheter med å bli en del av samfunnet. Det ulovlige samfunnet har vært et enkelt og lønnsomt alternativ hele veien, men det er mange ulemper også. Det finnes mange sub-samfunn. Og det er et faktum at om man ikke finner en plass i det samfunnet som vi alle deler, så finner man et alternativt miljø i samfunnet der man kan føle mestring og tilhørighet, som kanskje ikke er så synlig, men veldig reelt!

Når man som ungdom er underlagt en autoritet, så sitter ikke ungdommen igjen med en opplevelse av tilhørighet eller mestring. Hvis en autoritet da kommer inn i livet og overtar kontroll og ved tvang fører unge mot et mål, som har hensikt til å hjelpe den unge. Så stemmer det nødvendigvis ikke for ungdommen. Den konkrete situasjonen der makt blir brukt, kan få ungdommen til å se svart, istedenfor det tjenesteapparatet ønsker egentlig.

Ungdommer har opplevd hele livet fra de er barn at de blir fortalt hva som er riktig og galt og hva de skal gjøre og ikke kan få gjøre. De  kommer til en alder hvor de føler at noe er galt, og det er ikke til å klandre. For det har seg nemlig sånn at ungdommer føler at de blir begrenset og ikke får brukt sitt potensiale til å ta avgjørelser over eller i sitt eget liv og fremgang. Og da snakker man om at dette her faktisk er et rop om å få kontroll og få eie seg selv. (Eierskap i sitt eget liv). DET er grunnlaget for å kunne danne seg sin egen identitet OG få muligheten til å tilpasse/få tilhørighet med SIN identitet i det samfunnet man lever i.

Hvis hjelpeapparatet skal nå ungdommer/kunne være til hjelp for ungdommer og i tillegg tilby ungdommer noe som er et bedre alternativ enn rus og kriminalitet, så må hjelpeapparatet bruke sin myndighet på ungdommenes premisser. Teori og praksis er to forskjellige ting, men de henger mye sammen.

Ali og jeg jobber på bakgrunn av vår erfaring, og vi jobber med ungdommer DER DE ER..! Vi ønsker å tilby en oppfølgning av ungdommer som skaper et tillitsforhold som bygger på en relasjon som er basert på omsorg og kjærlighet

Vi har tidligere jobbet med å gjøre våre utfordringer og problemer om til kompetanse. Da ble vi leid inn i  arbeidsgruppa til fylkesmannen som utarbeidet en pilot som heter ungdomskompetanse. Denne piloten setter kompetansen i system for å kunne formidle og implementere denne erfaringskompetansen i tjenesteapparatet ved å holde foredrag, fagdager og kurs.  Vi to ble  deretter invitert av fylkesmannen til å være med i arbeidsgruppa som var med på utviklingen av ungarena.

Der kom vi frem til at det burde ansettes unge menensker som