De unges brukermedvirkning

Hei 🙂

Jeg heter Christoffer, Ali og jeg jobber på UngArena som erfaringskonsulenter. Jeg tenkte at jeg skulle skrive litt om hva det betyr.

Ali og jeg har siden 2012 jobbet i en organisasjon som heter ID-projektene. Hensikten med den organisasjonen var å fremme at vi ungdommer må få lov til å utvikle vår egen identiet i det tempoet vi selv makter. Det er viktig for ungdom å føle mestring og tilhørighet.

Vi selv opplevde mange vanskeligheter med å bli en del av samfunnet. Det ulovlige samfunnet har vært et enkelt og lønnsomt alternativ hele veien, men det er mange ulemper også. Det finnes mange sub-samfunn. Og det er et faktum at om man ikke finner en plass i det samfunnet som vi alle deler, så finner man et alternativt miljø i samfunnet der man kan føle mestring og tilhørighet, som kanskje ikke er så synlig, men veldig reelt!

Når man som ungdom er underlagt en autoritet, så sitter ikke ungdommen igjen med en opplevelse av tilhørighet eller mestring. Hvis en autoritet da kommer inn i livet og overtar kontroll og ved tvang fører unge mot et mål, som har hensikt til å hjelpe den unge. Så stemmer det nødvendigvis ikke for ungdommen. Den konkrete situasjonen der makt blir brukt, kan få ungdommen til å se svart, istedenfor det tjenesteapparatet ønsker egentlig.

Ungdommer har opplevd hele livet fra de er barn at de blir fortalt hva som er riktig og galt og hva de skal gjøre og ikke kan få gjøre. De  kommer til en alder hvor de føler at noe er galt, og det er ikke til å klandre. For det har seg nemlig sånn at ungdommer føler at de blir begrenset og ikke får brukt sitt potensiale til å ta avgjørelser over eller i sitt eget liv og fremgang. Og da snakker man om at dette her faktisk er et rop om å få kontroll og få eie seg selv. (Eierskap i sitt eget liv). DET er grunnlaget for å kunne danne seg sin egen identitet OG få muligheten til å tilpasse/få tilhørighet med SIN identitet i det samfunnet man lever i.

Hvis hjelpeapparatet skal nå ungdommer/kunne være til hjelp for ungdommer og i tillegg tilby ungdommer noe som er et bedre alternativ enn rus og kriminalitet, så må hjelpeapparatet bruke sin myndighet på ungdommenes premisser. Teori og praksis er to forskjellige ting, men de henger mye sammen.

Ali og jeg jobber på bakgrunn av vår erfaring, og vi jobber med ungdommer DER DE ER..! Vi ønsker å tilby en oppfølgning av ungdommer som skaper et tillitsforhold som bygger på en relasjon som er basert på omsorg og kjærlighet

Vi har tidligere jobbet med å gjøre våre utfordringer og problemer om til kompetanse. Da ble vi leid inn i  arbeidsgruppa til fylkesmannen som utarbeidet en pilot som heter ungdomskompetanse. Denne piloten setter kompetansen i system for å kunne formidle og implementere denne erfaringskompetansen i tjenesteapparatet ved å holde foredrag, fagdager og kurs.  Vi to ble  deretter invitert av fylkesmannen til å være med i arbeidsgruppa som var med på utviklingen av ungarena.

Der kom vi frem til at det burde ansettes unge menensker som