Årsrapport for 2017!

Vi har laget en liten rapport fra 2017. Klikk på linken under! Årsrapport Ung Arena 2017      

POFU holder temakveld om psykisk helse

Gruppe hvor vi snakker om det vi er opptatt av!

Ung Arena og Robust inviterer unge mellom 16 og 25 år til gruppesamtaler.  

Årsrapporten er ute!

Vi har skrevet en rapport som tar for seg Ung Arenas første år. Les rapporten her: Ung Arena Årsrapport 2016-2017