Årsrapporten er ute!

Vi har skrevet en rapport som tar for seg Ung Arenas første år. Les rapporten her: Ung Arena_Årsrapport 2016-2017

Gratis kurs!

Ung Arena og Rask psykisk helsehjelp holdet introkurs om mestring av angst og depresjon for deg mellom 16 og 25 år. Kurset holdes flere ganger i året, men neste oppstartsdato er 25.september (kl 14:00 – 16:00). Er du interessert ta kontakt med oss!

Nytt lavterskeltilbud for unge

Les artikel på NAPHA sine hjemmesider her

Nytt lavterskeltilbud for unge mennesker

Her er en artikkel i Grorudalen

Erfaringskonsulenten

Dette er Ali. Han jobber her på UngArena. Les om Ali i Groruddalen lokalavis