Om Kurset

Mental Helse og Ung Arena tilbyr undervisningsprogrammet Venn1 – grunnkurs i psykisk helse for 9-10.klasse og VGS studenter i Oslo. Venn1 er et helsefremmende og forebyggende grunnkurs i psykisk helse for unge, og bygger på verdier som anerkjennelse, empati, forståelse, samhørighet, og likeverd.

Kurset blir presentert av unge instruktører som formidler personlige erfaringer med psykisk helse og trygt engasjerer elevene i diskusjon rundt temaet Kurset er gratis for skolene, og holdes over to sammenhengende skoletimer. For mer informasjon om kursets innhold, struktur etc. – klikk deg inn på: www.venn1.no.

Sted: UngArena, Familiehuset, 5. etg Grønland 30, 0188 Oslo.

Påmelding til Venn1 grunnkurs i psykisk helse