Årsrapporten er ute!

Vi har skrevet en rapport som tar for seg Ung Arenas første år.

Les rapporten her:

Ung Arena_Årsrapport 2016-2017