Vil du bli frivillig på UngArena Gamle Oslo?

Vi har bruk for frivillige som vil være med å gjøre en forskjell for unge mennesker.
Hvis du ser deg selv i en eller flere av punktene nedenfor, så er Ung Arena kanskje noe for deg.
• Du brenner for arbeidet med unge mennesker
• Du har livserfaring og opplevelser som har gitt deg ballast til arbeidet med unge
• Du er gjerne student på en relevant helsefaglig/sosialfaglig/pedagogisk (lærer, sosionom, pedagog, psykolog, lege, sykepleier osv) utdannelse
• Du er praktiserende – eller har vært det – på en de nevnte fagområdene

Viktigste arbeidsområder
• Alt etter den profil og faglige kvalifikasjoner som du har tilbyr ‘Ung Arena’ flere arbeidsområder
• Samtaler og rådgivning – dvs personlige samtaler på  UngArena-senteret
• Oppfølging og praktisk hjelp
• Formidling og framsnakking – for eksempel opplegg på skoler, etablering av samarbeid med lokalmiljøet, arrangere events, delta på festivaler, bydelsfester og lignende og reklamere for ‘UngArena’
• Kommunikasjonsarbeid både internt og eksternt, for eksempel bidra til å spre budskapet om UngArena på sosiale medier, lage kommunikasjonsstrategier og utarbeide PR-materiell

Vi forventer av deg
• At du brenner for å hjelpe unge på deres egne premisser
• At du respekterer de unges integritet og møter dem i øyenhøyde og med likeverd
• At du er god til å lytte
• At du er lojal overfor Ung Arena sine verdier og målsettinger
• At du vil påta deg gjennomsnittlig 12 timer i måneden pluss veiledning
• At du deler overveielser og tvil med dine kolleger og kan ta imot veiledning
• At du har mulighet for å delta på en utdannings-/skoleringsweekend

Dette får du ved å være frivillig på Ung Arena:
• Et spennende frivillig arbeid hvor du gjør en forskjell for barn og unge som har det vanskelig
• Undervisning og veiledning fra en bred vifte av faglig sterke profiler
• Faglig sparring etter hver vakt
• Styrket sosial og faglig kompetanse og en dypere innsikt i unges problemer og trivsel
• Blir del av et pionerprosjekt som er ambisiøst og omfattende

Slik blir du frivillig:
Send søknad til ungarena@bgo.oslo.kommune.no

Opplæring
Det er obligatorisk for alle frivillige i Ung Arena å gjennomføre en grunnopplæring.

Mer informasjon
Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer?
Ring 90415388