Artikkel fra sinn og samfunn

Her er en artikkel som ble publisert i bladet Sinn og Samfunn

Se PDF fil her