Oppføringer av Frida Jensen

Friday I’m in love

FRIDAY I’M IN LOVE – et helt nytt prosjekt fra Ung Arena Oslo Vest i samarbeid med helsesykepleiere fra vest! SKULLE DU ØNSKE AT HFU VAR ÅPENT RETT FØR HELGEN? Heldigvis starter vi en mini-HFU som nettopp dekker dette behovet! HVER fredag frem til jul tilbyr vi prevensjonsveiledning med helsesykepleier og støttesamtaler med ansatte fra […]

Familieveileder tilbyr råd og veiledning til ungdomsforeldre!

Nytt på Ung Arena Oslo Vest! Familieveileder med lang og bred erfaring tilbyr nå råd og veiledning til ungdomsforeldre/foresatte med lette-moderate utfordringer. Overgangen fra barn til ungdom er en spennende tid – den byr på mye glede, men kan også by på bekymring. Vansker med kommunikasjon, bekymring for bruk av rusmidler og skolefravær er eksempler […]

Oppstart angstgruppe

I samarbeid med Rask Psykisk Helsehjelp bydel Frogner skal vi nå starte opp med angstgrupper for deg som er 16-19 år og bor i en av de fire vestlige bydelene. I gruppen vil vi sammen utfordre angsten ved hjelp av strukturert eksponeringstrening. Dette er den mest effektive måten å behandle angst, slik at den får […]

Rusreform for ungdommen nå til dags

Rusreform for ungdommen nå til dags Anna-Sabina Soggiu har i samarbeid med blant annet leder for Ung Arena Oslo Vest, Jens Christian Holm, skrevet noen kloke ord om rusreformen.   «Det er skivebom å avskrive ungdommens forståelse av forskjellen på konsepter som avkriminalisering og legalisering, når vi vet hvor mye informasjon de håndterer og filtrerer […]