Hva er Ung Arena? Vi har laget ny film sammen med ungdommene våre!

Ung Arena er et gratis samtaletilbud for barn og unge mellom 12-25 år.

Hos oss kan du snakke om det du har på hjertet, ingen problemer er for store eller små!

 

Vi tilbyr ungdommen støttesamtaler, praktisk hjelp og vi hjelper ungdommen med sømløs overgang til spesialisthelsetjenesten og andre relevante tilbud.

 Ungdommen møter et tverrfaglig team bestående av erfaringskonsulenter, psykologer, ungdomskoordinatorer, studenter og frivillige.

 Under koronapandemien har vi holdt dørene åpne, vi har merket en ekstra stor pågang og opplever at ungdommenes problematikk er mer alvorlig og sammensatt.

 Det er mange ungdommer som tar kontakt og bruker tilbudet vårt og dette belyser viktigheten av gode tilgjengelige lavterskeltilbud!

Filmen presenterer Ung Arena i samarbeid med ungdommene våre💙