Friday I’m in love

FRIDAY I’M IN LOVE – et helt nytt prosjekt fra Ung Arena Oslo Vest i samarbeid med helsesykepleiere fra vest! SKULLE DU ØNSKE AT HFU VAR ÅPENT RETT FØR HELGEN? Heldigvis starter vi en mini-HFU som nettopp dekker dette behovet! HVER fredag frem til jul tilbyr vi prevensjonsveiledning med helsesykepleier og støttesamtaler med ansatte fra […]

Familieveileder tilbyr råd og veiledning til ungdomsforeldre!

Nytt på Ung Arena Oslo Vest! Familieveileder med lang og bred erfaring tilbyr nå råd og veiledning til ungdomsforeldre/foresatte med lette-moderate utfordringer. Overgangen fra barn til ungdom er en spennende tid – den byr på mye glede, men kan også by på bekymring. Vansker med kommunikasjon, bekymring for bruk av rusmidler og skolefravær er eksempler […]

Hva er Ung Arena? Vi har laget ny film sammen med ungdommene våre!

Ung Arena er et gratis samtaletilbud for barn og unge mellom 12-25 år. Hos oss kan du snakke om det du har på hjertet, ingen problemer er for store eller små!   Vi tilbyr ungdommen støttesamtaler, praktisk hjelp og vi hjelper ungdommen med sømløs overgang til spesialisthelsetjenesten og andre relevante tilbud.  Ungdommen møter et tverrfaglig […]

Vel overstått skolestart?

MENINGER «Alle mennesker, unge som gamle, ønsker å høre til. Føle tilhørighet til noen og noe.» «Vi vet det er flere ungdom som ikke gledet seg til skolestart. Vi voksne rundt må tørre å spørre om grunnene til hvorfor det er slik.» Les hele debattinnlegget til Pia i Nordstrand Blad her: https://www.noblad.no/vel-overstatt-skolestart/o/5-56-462827

Styrker tilbud innen psykisk helse med ti millioner kroner!

Ung Arena-tilbudet styrkes med tre psykologstillinger «Oslo haste-oppbemanner med psykologer for å møte pandemien. Ti millioner kroner skal brukes for å møte et kraftig økende behov.» «Helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap), besøker Ung Arena i Søndre Nordstrand. Erfaringskonsulent Rahma Yusuf og leder Thea Kongsrud Skard forteller om stor pågang og flere alvorlige saker under […]