Innlegg

Vel overstått skolestart?

MENINGER

  • «Alle mennesker, unge som gamle, ønsker å høre til. Føle tilhørighet til noen og noe.» «Vi vet det er flere ungdom som ikke gledet seg til skolestart. Vi voksne rundt må tørre å spørre om grunnene til hvorfor det er slik.»

Les hele debattinnlegget til Pia i Nordstrand Blad her:
https://www.noblad.no/vel-overstatt-skolestart/o/5-56-462827

Styrker tilbud innen psykisk helse med ti millioner kroner!

Ung Arena-tilbudet styrkes med tre psykologstillinger

  • «Oslo haste-oppbemanner med psykologer for å møte pandemien. Ti millioner kroner skal brukes for å møte et kraftig økende behov.»

  • «Helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap), besøker Ung Arena i Søndre Nordstrand. Erfaringskonsulent Rahma Yusuf og leder Thea Kongsrud Skard forteller om stor pågang og flere alvorlige saker under pandemien. De sier de er glade for at ungdommene tør å søke hjelp.»

Les saken her:
https://www.aftenposten.no/oslo/i/EpvjQ3/styrker-tilbud-innen-psykisk-helse-med-ti-millioner-kroner-naa-er-de

 

 

Sluttrapport Ung Arena Oslo Sør

Ung Arena som prosjekt avsluttes, men tilbudet fortsetter! Vedlagt ser dere sluttrapporten som beskriver resultater og erfaringer fra prosjektperioden, samt plan for veien videre!

Håper erfaringene kan være til nytte og inspirasjon for andre, spesielt dere som jobber med prosjekt, tjenesteutvikling og medvirkning. Vi gleder oss til det spennende videre arbeidet med ungdomsvennlige tjenester i bydel Søndre Nordstrand.

Tusen takk for samarbeidet med alle som har vært involvert!

Sluttrapport Ung Arena Oslo Sør

Sofasamtale om opplevelsen av rasisme, fordommer og diskriminering i lys av psykisk helse

Vil du høre en nærfølt, åpen og ærlig sofasamtale om rasisme, fordommer og diskriminering? Da er denne samtalen noe for deg!

Samtalen var en åpen temakveld for alle, men med fokus på Ung Arenas målgruppe (ungdom 12-25 år). I samarbeid med The Human Aspect hadde Ung Arena en viktig og nødvendig sofasamtale om opplevelsen av rasisme, fordommer og diskriminering.

Vi ønsket å framheve ungdommens stemme og var heldige å fikk med oss to ungdommer fra bydelen (Søndre Nordstrand), vår kjære sosionom og erfaringskonsulent Isabel og selveste Jimmy Westerheim (Grunnleggeren av The Human Aspect).

Samtalen ledes av Jimmy Westerheim og gjennomføres sammen med Saron Beyene, Van Dan Nguyen og Isabel Mikkelsen Sowe.

I denne iøynefallende sofasamtalen vil du høre om personlige erfaringer og om konsekvensene av rasisme, fordommer og diskriminering i lys av psykisk helse både på individnivå, gruppenivå og samfunnsnivå.

Har du noen spørsmål i etterkant av sofasamtalen eller generelt ønsker å komme i kontakt med Ung Arena? Gi en lyd:)

 

 

 

Vi takker for året som har gått!

Ung Arena konferansen avlyses

Grunnet restriksjoner og klare råd fra helsemyndighetene har vi nå besluttet å kansellere Ung Arena -Konferansen 27 mars.

Ung Arena-modellen vil bli lansert og publisert på våre sosiale medier, workplace samt hjemmeside (www.ungarenaoslo.no).
Alle som er påmeldt vil få modellbeskrivelsen tilsendt på epost.

Ta kontakt ved spørsmål

Kontaktinformasjon

Christell ter Jung
Koordinator Ung Arena Oslo
+47 476 99 187