Innlegg

Familieveileder tilbyr råd og veiledning til ungdomsforeldre!

Nytt på Ung Arena Oslo Vest!

Familieveileder med lang og bred erfaring tilbyr nå råd og veiledning til ungdomsforeldre/foresatte med lette-moderate utfordringer.
Overgangen fra barn til ungdom er en spennende tid – den byr på mye glede, men kan også by på bekymring. Vansker med kommunikasjon, bekymring for bruk av rusmidler og skolefravær er eksempler på utfordringer som kan skape konflikter.
Dette trenger dere ikke stå alene med.
Ønsker dere samtale med familieveileder? Ta kontakt med oss!
Mail: ungarenav@bfr.oslo.kommune.no
Tlf: 909 87 842
Tilbudet er gratis og åpent for alle familier bosatt i bydel Frogner, Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker.